कितनी चीटी - मजेदार पहेली

Paheliyan

चीटी के दो आगे चीटी, चीटी के दो पीछे चीटी, बोलो कितनी चीटी ?

Chitti ke do aage chitti, chitti ke do piche chitti, bolo kitni chitti ?

    उत्तर: चिट्टी