मौत मार नहीं सकती, आग चला नहीं सकती -दिमागी पहेली

46.Paheliyan

ऐसी कौन सी चीज है जिसे पानी भिगा नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, मौत मार नहीं सकती, आग जला नहीं सकती ?

Aisi konsi chij hai, jise pani bhiga nahi sakta, shashtra kaat nahi sakta, mout maar nahi sakti, aag jala nahi sakti ?

    उत्तर- परछाई