काटते पिसते बाँटते - पहेली

51.Paheliyan

काटते है, पिसते है, बाँटते है, पर खाते नहीं |

katate hai, pisate hai, batate hai, par khate nahi.

    उत्तर – ताशपत्ती